God's Grace, Leisure, Working Mom

Bolehkah wanita berkhotbah ?

Dengan banyaknya kontradiksi antara wanita dan peranannya dalam gereja, sempat muncul pertanyaan, Bolehkah wanita berkhotbah ? Apakah wanita tidak boleh mengajar laki-laki? Benarkah wanita tidak diperbolehkan untuk menyampaikan Firman Tuhan di Gereja? Beberapa orang akan bilang, ‘Jelas jawabannya, wanita tidak boleh berkhotbah!’. Mau tau dari mana ayatnya ? Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga

Read More